Другите за нас

ABC FIGHT - 4


         "ABC FIGHT CLUB" открива новата 2015г. със станалите вече традиционни турнири. На 25.01.2015г. от 13.00ч. в залата на националния стадион " Васил Левски" ще се проведе турнир по Таекуон-до " ABC FIGHT - 4" който ще бъде в дисциплината форма индивидуално и отборно. Очакват се над 100 трениращи в клуба от всички възрасти да вземат участие в състезанието.

                                                         ТАЕКУОН-ДО ФОРМИ ( ТУЛ )

            Законът на древния Изток е бил аналогичен на закона на Хамурапи - "Око за око, зъб за зъб". Този закон е действал безмилостно даже тогава, когато причината за нечия смърт е била случайна. В подобни условия, когато спарингът в своя съвременен вид още не бил измислен, за трениращите бойни изкуства било неприемливо поведение на реална бойна ситуация срещу жив съперник така, както по време на тренировка. В определен смисъл, индивидуалната подготовка е била скрита до тогава, докато не е бил измислен първият компекс на двигателни действия.

             Тул е комплекс от движения, състоящ се от основни атакуващи и защитни действия, изпълнявани в логически обоснована последователност. Трениращите имитират спаринг с няколко съперника. При това се изпълняват различни атаки и защити, съответстващи на "бойна ситуация". Чрез многократните повторения, използваните по време на тренировка форми (тул) способстват за изграждането на: усъвършенстване на спаринга, повишаване на гъвкавостта, техниката на придвижването, укрепват мускулите, постига се контрол на дишането, плавност и ритмичност на движенията. Спарингът може да покаже - кой от съперниците е по-силен, но не може да каже - на кого техниката е по-добра. От тази гледна точка, формите (тул) са по-чувствителен индикатор за определяне нивото на индивидуалната техника на всеки трениращ.

               При изпълнението на форми трябва да се обърне внимание на следните моменти:

1.      Всяка форма трябва да започва и свършва на едно и също място, което е свидетелство за точност на придвижванията.

2.      При изпълнението на всяко движение тялото трябва да бъде обърнато в определена посока и да заема правилна позиция.

3.      В зависимост от спецификацията на изпълняваните движения, мускулите трябва в даден момент на движението да се стягат, а в друг - да се отпускат.

4.      Движенията трябва да се изпълняват ритмично, прекомерното напрягане е излишно.

5.      Последователността на по-бързи и по-бавни движения трябва строго да съответства на изложените препоръки в Енциклопедията.

6.      Преди да се започне изучаване на дадена форма, трябва да е усвоена предишната.

7.      Трениращите трябва да знаят предназначението на всяко едно движение.

8.      Всяко движение трябва да се изпълнява с необходимата сила както по време на реална бойна ситуация.

9.      Всички движения следва да се изпълняват както с дясна ръка или крак, така и с лява ръка или крак.

 

            В Таекуон-до съществуват общо 24 форми (тул).


Публикувана на: 2015-01-20 17:14:01 ч.