Другите за нас

ПОКЛОНА В ТАЕКУОН-ДО


ЗАЩО СЕ ПОКЛАНЯМЕ В ТАЕКУОН-ДО ?

Поклонът във всяко едно бойно изкуство е знак на уважение и би трябвало да бъде изпълнен отчетливо и искрено. Понякога дори е по-неуважително да се поклоните по грешен начин, отколкото въобще да не се поклоните, защото това означава, че не разбирате причините, поради които правите този жест. 
В различните бойни изкуства е различно, но в таекуон-до, когато се прави поклон (кйон нйе), винаги трябва да заставаме в позиция „внимание; мирно“ (чарьот). Трябва да сме сигурни, че не стоим с разкрачени крака, а ръцете ни са поставени симетрично от двете страни на тялото. Покланяме се само от кръста, като наклонът е около 15 градуса. По време на поклона, задържаме погледа си в очите на човека срещу нас. Направете това за 3 – 4 секунди, след което се връщате в първоначалната си позиция.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИМ ЗА ПОКЛОНА
Покланяме се от позиция „внимание“, като петите леко се докосват, а пръстите на краката са разтворени; 
Задържаме погледа си в очите на човека срещу нас;
Изпълняваме поклона само от кръста, като се навеждаме на около 15 градуса
Никога не се покланяйте докато се движите. Винаги спирайте и заемайте позиция „внимание; мирно“

Важно е да се знае, и да се разбира, кое е правилното време, за да се поклоним. Понякога вие може да видите трениращите да се покланят през цялото време, без да разбират какво и защо правят. Постоянното покланяне обезсмисля този жест. Често може да се види и отношение към поклона като нещо, което се прави просто механично в началото и в края на тренировката.

ДА СЕ ПОКЛОНИШ НА НЯКОГО, ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРАВИШ ПУБЛИЧЕН ЖЕСТ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ НЕГО
Когато се покланяш на някого, ти правиш публичен жест на уважение към този човек и към това, което е той в бойното изкуство. Ето защо, всеки път, когато се поклоните, това би трябвало да означава нещо както за вас, така и за човека, пред когото се покланяте. Половинчат поклон, или просто символично кимване с глава, не означава нищо; то показва липса на етикет, като цяло. 
Поклонът, особено при по-възрастните, е също така и много смиряващо преживяване. Да признаеш, че някой друг, независимо от неговата възраст, има повече опит и знания от теб, понякога може да бъде доста трудно. Също така, поклонът при влизане и излизане в залата за тренировки (доджанг) не е за никой друг, освен за теб самия. Това просто действие ви напомня, че сте дошли тук, за да слушате напътствията на инструктора, и да събирате знания.

ЗАДАЙТЕ СИ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС:
Бихте ли се поклонили при влизане или излизане от залата за тренировки, ако сте съвсем сам?
Винаги помнете, че поклонът е физически израз на това, което чувствате вътре у себе си. Ако вие самият не усещате истинска причина, за да се поклоните, не го правете. Изкуствен поклон, или неправилен поклон, са също толкова лоши, колкото липсата на поклон въобще; и е важно, че всеки път, когато се покланяте, трябва да го правите искрено, и това да означава нещо за вас. Осъзнайте, че в бойните изкуства не е задължително да харесвате човека, за да покажете уважение към него. Ако го харесвате, това би било само допълнителен бонус. 
КОГА ДА СЕ ПОКЛАНЯМЕ:
Когато поздравяваме своя инструктор, независимо дали е в залата за тренировки или не; 
Когато искаме съвет или помощ от своя инструктор или от човек с по-висока степен;
Когато влизаме и излизаме от залата за тренировки;
Когато Вашият инструктор ви дава съвет лично на вас, независимо дали сте сам с него или по време на тренировката с цялата група.
Преди и след работа с партньор по време на тренировка.

abcfight.com


Публикувана на: 2015-08-14 19:05:06 ч.