Другите за нас

Албена Малчева


IV дан кат. 63 кг

Бронзов медал форма IV дан жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал спаринг жени 63 кг - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг -Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал спец.техника жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал форма III дан жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг -Европейско п-во Естония 2007 г.
Сребърен медал форма III дан жени -Европейско п-во Естония 2007 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени -Европейско п-во Естония 2007 г.
Бронзов медал отборно форма жени -Европейско п-во Естония 2007 г.
Бронзов медал спаринг жени 63 кг - Световно п-во Словения 2007 г.
Световна вицешампионка отборно спаринг жени - Световно п-во Словения 2007 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Европейска шампионка форма III дан жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Сребърен медал спаринг жени 63 кг - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Бронзов медал форма III дан жени - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Сребърен медал отборно спаринг жени- 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Европейска шампионка спаринг жени 63 кг - Европейско п-во България 2004 г.
Сребърен медал форма III дан жени - Европейско п-во България 2004 г.
Европейска вицешампионка отборно форма жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во България 2004 г.
Световна вицешампионка форма I дан жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Сребърен медал спаринг жени 70 кг - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал силов тест жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Европейска вицешампионка отборно форма жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал спаринг жени 70 кг - Европейско п-во Чехия 2002 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Чехия 2002 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Чехия 2002 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Испания 2001 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Испания 2001 г.