Другите за нас

Недялка Бачева


 

 

СВЕТОВНА ШАМПИОНКА

 

ЕВРОПЕЙСКА ШАМПИОНКА

Световна шампионка отборно спец. техника жени. - Световно п-во Корея 2011 г.
Бронзов медал спаринг жени 51 кг - Световно п-во Корея 2011 г.
Европейска шампионка спаринг жени 51 кг -Европейско п-во Естония 2011 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Естония 2011 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени -Европейско п-во Естония 2011 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Световна вице-шампионка спаринг жени 51кг. - Световно п-во Русия 2009 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Световно п-во Русия 2009 г.
Сребърен медал спаринг жени 51 кг - Европейско п-во Словения 2009 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал спаринг жени 51 кг - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал форма II дан жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал спаринг жени 51 кг - Европейско п-во Естония 2007 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Естония 2007 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Естония 2007 г.
Световна вицешампионка отборно спаринг жени - Световно п-во Словения 2007 г.
Бронзов медал спаринг жени 51 кг - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Сребърен медал спаринг жени 51 кг - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Бронзов медал форма II дан жени - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Сребърен медал отборно спаринг жени-2-ри Межд.игри по бойни изкуства-Корея 2006г.
Бронзов медал спаринг жени 52 кг - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал спаринг жени 52 кг - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал спаринг жени 52 кг - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Европейска вицешампионка отборно форма жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Словакия 2003 г