Другите за нас

Амалия Колева


 

 

СВЕТОВНА ШАМПИОНКА

 

ЕВРОПЕЙСКА ШАМПИОНКА

Световна шампионка силов тест жени - Световно п-во България 2015г.

Бронзов медал спаринг жени до 57кг. - Световно п-во България 2105г.

Европейска шампионка спаринг до 57кг.-Европейско п-во Беларус 2014г.

Европейска шампионка отборно силов тест жени-Европейско п-во Беларус 2014г.

Европейска вице-шампионка силов тест жени-Европейско п-во Беларус 2014г.

Европейска вице-шампионка отборно спаринг жени-Европейско п-во Беларус 2014г.

Световна шампионка отборно спаринг жени - Световно п-во България 2013г.

Световна вице-шампионка спаринг жени до 57кг. - Световно п-во България 2013г.

Бронзов медал отборно силов тест жени - Световно п-во България 2013г.

Бронзов медал отборно форма жени - Световно п-во България 2013г.

Европейска шампионка спаринг жени 57 кг -Европейско п-во Словения 2013 г.

Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Словения 2013 г.

Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Словения 2013 г.

Европейска шампионка силов тест жени - Европейско п-во България 2012г.

Европейскa шампионкa отборно спаринг жени - Европейско п-во България 2012г.

Вице-европейска шампионка спаринг до 57 кг. - Европейско п-во България 2012г.

Световна шампионка отборно спец. техника жени -Световно п-во Корея 2011г.
Сребърен медал спаринг жени 57 кг - Световно п-во Корея 2011 г.
Сребърен медал спаринг жени 57 кг - Европейско п-во Естония 2011 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Естония 2011 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Естония 2011 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени -Европейско п-во Естония 2011 г.
Европейска шампионка силов тест жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал спаринг жени 57 кг - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал самозащита жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Италия 2010 г.
Световна шампионка спаринг жени 57кг. - Световно п-во Русия 2009 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Световно п-во Русия 2009 г.
Европейска шампионка спаринг жени 57 кг -Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал самозащита жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал форма IV дан жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Словения 2009 г.
Европейска шампионка силов тест жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал форма IV дан жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал спаринг жени 57 кг - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал спец.техника жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Хърватско 2008 г.
Сребърен медал самозащита жени - Европейско п-во Естония 2007 г.
Сребърен медал силов тест жени - Европейско п Словения 2009 г.-во Естония 2007 г.
Европейска шампионка отборно спаринг жени - Европейско п-во Естония 2007 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Естония 2007 г.
Бронзов медал спаринг жени 57 кг - Световно п-во Словения 2007 г.
Световна вицешампионка отборно спаринг жени - Световно п-во Словения 2007 г.
Сребърен медал спаринг жени 57 кг - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Бронзов медал форма IV дан жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Европейска шампионка отборно силов тест жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Гърция 2006 г.
Златен медал спаринг жени 57 кг - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Сребърен медал форма IV дан жени - 2-ри Межд. игри по бойни изкуства - Корея 2006 г.
Сребърен медал отборно спаринг жени-2-ри Межд. игри по бойни изкуства-Корея 2006
Сребърен медал спаринг жени до 58 кг - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Сребърен медал форма IV дан жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал спец. техника жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал силов тест жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Ирландия 2005 г.
Европейска шампионка форма IV дан жени - Европейско п-во България 2004 г.
Сребърен медал спаринг жени до 58 кг - Европейско п-во България 2004 г.
Сребърен медал спец. техника жени - Европейско п-во България 2004 г.
Европейска вицешампионка отборно форма жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во България 2004 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во България 2004 г.
Световна вицешампионка спаринг жени 58 кг - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Световно п-во Гърция 2003 г.
Сребърен медал спаринг жени 58 кг - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал спец. техника жени 58 кг - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Европейска вицешампионка отборно форма жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спец. техника жени - Европейско п-во Словакия 2003 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Чехия 2002 г.
Бронзов медал отборно форма жени - Европейско п-во Чехия 2002 г.
Бронзов медал отборно спаринг жени - Европейско п-во Испания 2001 г.
Бронзов медал отборно силов тест жени - Европейско п-во Испания 2001 г.